K─▒sa Tarih├že

Küresel ekonomik kriz sonras─▒nda ortaya ç─▒kan ekonomik k─▒r─▒lganl─▒─č─▒n ve belirsizli─čin halen devam etti─či günümüzde; talep, ihracat gelirleri ve mal fiyatlar─▒nda ya┼čanan gerileme özellikle En Az Geli┼čmi┼č Ülkeleri (EAGÜ) ciddi biçimde etkilemektedir.

Donör ülke olarak nitelendirilen Türkiye, g─▒da krizi ya┼čayan ülkelere yard─▒mlar─▒n─▒ art─▒rarak uluslararas─▒ toplumun önemli aktörlerinden biri oldu─čunu göstermi┼čtir. Türkiye'nin küresel sorunlara artan ilgisi ve EAGÜ’lere destekte bulunma kararl─▒l─▒─č─▒ çerçevesinde, EAGÜ ülkelerine aktar─▒lan Resmi Kalk─▒nma Yard─▒mlar─▒ (ODA) ve özel sektör yat─▒r─▒mlar─▒n─▒n yan─▒s─▒ra, Birle┼čmi┼č Milletler Ticaret ve Kalk─▒nma Konferans─▒ (UNCTAD) arac─▒l─▒─č─▒yla yürütülen teknik yard─▒m projelerine Türk ─░┼čbirli─či ve Kalk─▒nma ─░daresi Ba┼čkanl─▒─č─▒ (T─░KA) taraf─▒ndan da destek verilmektedir.

Bu çerçevede, son En Az Geli┼čmi┼č Ülkeler (EAGÜ) Bakanlar Konferans─▒ 9-11 Temmuz 2007 tarihleri aras─▒nda, Türkiye’nin evsahipli─činde, ─░stanbul’da gerçekle┼čtirilmi┼čtir. An─▒lan Konferans s─▒ras─▒nda, EAGÜ’lerin ticari kapasitelerini geli┼čtirme çabalar─▒na destek olmak ve ticaret konular─▒n─▒ ulusal kalk─▒nma stratejilerine dahil etmelerini sa─člamak amac─▒yla olu┼čturulmu┼č olan Geli┼čtirilmi┼č Entegre Çerçeve Fonuna (EIF) Türkiye taraf─▒ndan 1 milyon ABD Dolar─▒ tutar─▒nda katk─▒ taahhüt edilmi┼čtir. Sözkonusu tarihten bu yana, Türkiye taraf─▒ndan EAGÜ’lere verilen destek artarak devam etmi┼čtir. Ayr─▒ca, 4-5 Mart 2008 tarihlerinde ─░zmir’de EAGÜ Afrika Çal─▒┼čtay─▒ ve 4-5 Aral─▒k 2008 tarihlerinde Ankara’da EAGÜ Asya-Karayip-Pasifik Çal─▒┼čtay─▒, UNCTAD ile i┼čbirli─či halinde düzenlenmi┼čtir.

BM Genel Kurulunun 1 Aral─▒k 2009 tarihli toplant─▒s─▒nda, BM EAGÜ IV. Konferans─▒na Türkiye’nin evsahipli─či yapmas─▒ yönünde karar al─▒nm─▒┼čt─▒r. Konferans, 9-13 May─▒s 2011 tarihlerinde ─░stanbul’da düzenlenecektir. Devlet-Hükümet Ba┼čkanlar─▒ düzeyinde gerçekle┼čtirilecek olan Konferansa EAGÜ ülkeleri ile BM üyesi di─čer ülkelerin Devlet ve Hükümet Ba┼čkanlar─▒, parlamenterler, hükümet-d─▒┼č─▒ kurulu┼člar ile özel sektör temsilcilerinden olu┼čacak yakla┼č─▒k 10.000 ki┼čilik üst düzey bir kat─▒l─▒m beklenmektedir. 

Konferans’─▒n lojistik ve idari düzenlemelerini görü┼čmek üzere üzere BM planlama heyeti taraf─▒ndan Ankara ve ─░stanbul’u kapsayan 3 ziyaret düzenlenmi┼čtir. Bu ziyaretlerin sonuncusu 8-16 ┼×ubat 2011 tarihlerinde gerçekle┼čtirilmi┼čtir. Sözkonusu ziyaretler s─▒ras─▒nda ele al─▒nan BM ile Türkiye aras─▒nda “Türkiye’de Yap─▒lacak bütün BM Konferanslar─▒ ve Toplant─▒lar─▒na Dair Ayr─▒cal─▒k, Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k ve Di─čer Hususlara ─░li┼čkin Düzenlemeler Hakk─▒nda Birle┼čmi┼č Milletler ve Türkiye Aras─▒ndaki Çerçeve Anla┼čmas─▒” 24 ┼×ubat 2011 tarihinde, New York’ta imzalanm─▒┼čt─▒r.

Sözkonusu Konferans─▒n sonunda, 2011-2020 dönemini kapsayacak ve EAGÜ’lerin ekonomik ve sosyal durumlar─▒n─▒n iyile┼čtirilmesine yönelik ilke ve tavsiyeleri içerecek ve EAGÜ’lere yönelik küresel kalk─▒nma perspektiflerini belirleyecek olan “─░stanbul Eylem Program─▒” kabul edilecektir.

Haberler ve Duyurular
Say─▒n Ba┼čbakan Erdo─čan, En Az Geli┼čmi┼č ├ťlkeler Konferas─▒‘nda liderlere hitap etti.
10.05.2011
Todays Zaman’da BM En Az Geli┼čmi┼č ├ťlkeler 4. Konferans─▒
08.05.2011
Presentation made at Istanbul on 4 May 2011, regarding logistical and administrative matters.
05.05.2011
TEMEL B─░LG─░LER
Kisa Tarihçe
Konferans Program─▒
KATILIMCILAR ─░Ç─░N
Kat─▒l─▒mc─▒lar ─░çin Bilgi
Tavsiye Edilen Oteller Listesi
Hükümetlerarasi Boyut
Parlamenterler Forumu
Özel Sektör Boyutu
Sivil Toplum Forumu
BASIN
Bilgi Notu
Akreditasyon (Basin ─░çin Duyuru)

L─░NKLER
Türkiye
BM
Birle┼čmi┼č Milletler En Az Geli┼čmi┼č Ülkeler 4. Konferans─▒ 9-13 May─▒s 2011, ─░stanbul