En Az Gelişmiş Ülkeler İstanbul Eylem Planı Yarı Dönem Değerlendirme Toplantısı 27-29 Mayıs’ta Antalya’da yapılıyor

/p>

Yarı Dönem Değerlendirme toplantısı neden yapılıyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun verdiği karar doğrultusunda En Az Gelişmiş Ülkeler İstanbul Eylem Planının Değerlendirme toplantısı 27-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenleniyor.Konferans en üst seviden siyasi temsilcilerin yanı sıra hükümet, özel sektör, çok taraflı örgütler, sivil toplum ve akademi temsilcileri olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşecek.Üst Düzey Yarı Dönem Değerlendirme toplantısında hükümetler arası müzakereler yer alacak ve ortak bir siyasi bildiri yayınlanacak.En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı her 10 yılda bir düzenleniyor ve her konferans sonrası için eylem planı hazırlanıyor. Eylem planlarında ortaya konan hedeflere erişim konusunda ilk değerlendirme de yarı döneme gelindiğinde yapılıyor.Söz konusu konferanslar ve toplantılar BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilciliği (UN-OHRLLS) liderliğinde yapılıyor.

Toplantıyla ne amaçlanıyor?

En az gelişmiş ülkeler ve kalkınma ortakları Yarı Dönem Değerlendirme Toplantısında İstanbul Eylem Planının uygulanışında sağlanan ilerlemeyi belirleyecek. En az gelişmiş ülkeler uluslararası topluluğun en kırılgan kesimini oluşturuyor.

Toplam nüfusları 880 milyona (dünya nüfusunun yüzde 12’sine) ulaşıyor, ancak Küresel Hasılanın sadece yüzde ikisini ve ticaretinin yüzde birine sahip bulunuyorlar. Söz konusu ülkelerin sürdürülebilir, eşitlikçi ve kapsayıcı ekonomik büyüme sistemine acilen kavuşturulması gerekiyor.

Yarı Dönem Değerlendirme Toplantısı, İstanbul’da 2011 yılında düzenlenen 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansında en az gelişmiş ülkelerin belli ihtiyaçlarına çare bulunması için küresel seviyede verilen sözlerin yerine getirileceğinin teyid edilmesine imkan tanıyor.

Yarı Dönem Değerlendirme Toplantısı ayrıca, İstanbul Eylem Planı ile En Az Gelişimiş Ülkeler için ortaya konan öncelikli alanlarda ve Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında ihtiyaç duyulan küresel ortaklığı daha da güçlendireceği düşünülüyor. Yarı Dönem Değerlendirme Toplantısı sayesinde İstanbul Eylem Planının öngördüğü hedeflere tam olarak erişimin hızlanması için, son dönemde gerçekleşen BM toplantıları ve konferanslarında alınan kararlar doğrultusunda yeni somut önlemlerin, girişimlerin ve ortaklıkların geliştirilmesi bekleniyor.

Konferans öncesi etkinlikler neler?

1. Özel Sektör Forumu: UN-OHRLLS, Dünya Yatırımı Teşvik Ajansları Birliği (WAIPA) ve Türk Hükümeti ile işbirliği kapsamında düzenlediği Özel Sektör Forumu ile En Az Gelişmiş Ülkelerde yatırımın arttırılması imkanları ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi konusunda ilgili tarafların görüş alışverişinde bulunmalarına imkan tanınacak. Forum, 26 Mayıs tarihinde Antalya’nın Belek beldesindeki Titanic Kongre Merkezinde gerçekleşecek.

2. UNFPA Etkinliği: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türk ve Bangladeş Hükümetleriyle işbirliği halinde düzenleyeceği etkinlik ile demografik değişkenlerin En Az Gelişmiş Ülkeler için yatırım, gençlere iş imkanı sağlanması gibi ana konularda ilerlemeye katkıda bulunması amacıyla ilgili tarafların görüş alışverişinde bulunmalarına imkan tanınacak. Forum, 26 Mayıs tarihinde Antalya’nın Belek beldesindeki Titanic Kongre Merkezinde gerçekleşecek.

Toplantı hangi bölümlerden oluşuyor?

– Genel Kurul Oturumu: 6 Genel Kurul oturumu gerçekleşecek, Açılış oturumu 27 Mayıs 2016 saat 10.00’da, kapanış oturumu ise 29 Mayıs 2016 saat 15.00’de gerçekleşecek. Oturumlarda yapılacak konuşmalar BM’nin altı resmi dilinin yanı sıra Türkçe olarak de takip edilebilecek.

– Yuvarlak Masa Toplantıları: Dört tematik yuvarlak masa toplantısı, ana oturumlarla paralel olarak düzenlenecek. Toplantılar konferans katılımcılarına açık olacak. Yuvarlak masa toplantılarında önceden belirlenen konuşmacı listesi bulunmayacak. Konuşmalar BM’nin altı resmi dilinin yanı sıra Türkçe olarak de takip edilebilecek.

– Yan Etkinlikler: Çeşitli Üye devletler ve BM kuruluşları kahvaltı, öğle yemeği ve akşam üstü dönemlerinde bir dizi yan etkinlik düzenleyecek. Söz konusu yan etkinlikler İstanbul Eylem Planı ile bağlantılı olacak ve ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, İklim Değişikliği Anlaşması (COP-21), Addis Ababa Eylem Gündemi gibi önemli anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasına yönelik sinerjiye katkı yapacak.

– Paralel Etkinlikler: Paralel etkinliklerle İstanbul Eylem Planının tüm paydaşları bir araya gelecek. Parlamenterler tarafından düzenlenecek paralel etkinlikte İstanbul Eylem Planında yer alan hususların En Az Gelişmiş Ülkelerin ve ortaklarının ulusal kalkınma planlarına dahil edilmesi ve ulusal ve uluslararası kalkınma öncelikleri arasında uyum sağlanması için bir fırsat teşkil edecek. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenecek paralel etkinliklerde en iyi uygulamalar, edinilen tecrübe ve İstanbul Eylem Planının uygulamada karşılaşabildiği sorunlar ele alınacak.

– BM Sisteminin Üst Düzey Etkinliği: BM Sisteminin Üst Düzey Etkinliği 29 Mayıs tarihinde 13.15-14.45 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte açılış ve kapanış Genel Sekreterin açıklamasıyla yapılacak ve En Az Gelişmiş Ülkelerin İstanbul Eylem Planını kendi plan ve programlarına dahil etmesi için BM tarafından geliştirilen uygulamanın tanıtımı yapılacak. Söz konusu etkinlik UN-OHRLLS ve Genel Sekreterin Ofisinin yakın işbirliğinde düzenlenecek.

Yarı Dönem Değerlendirme Toplantısı nerede yapılacak?

Toplantı ve tüm diğer etkinlikler Antalya’nın Belek beldesinde yer alan Titanic Kongre Merkezinde gerçekleşecek.

Basın akreditasyonu nasıl yapılacak?

Basın mensuplarının aşağıdaki link üzerinden başvuruları doğrudan BM Genel Merkezine yapmaları gerekiyor:

http://www.ipoareview.org/media-accreditation/

Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkeler ile İlişkileri hakkında bilgiye Türk Dışişleri Bakanlığı sayfasından ulaşılabilinir:

http://www.mfa.gov.tr/turkiyenin-kalkinma-isbirligi.tr.mfa

En Az Gelişmiş Ülkeler Hangileri ve nasıl belirleniyor?

Daha fazla bilgi için
http://www.ipoareview.org/ (İngilizce) ziyaret ediniz.

 

Midterm Review of the Istanbul Programme of Action  |   © 2016 - Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey